طراحی و مهندسی

 

واحد طراحی و مهندسی شرکت M.D.T ،  با دراختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری به روز، نرم افزار های طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت های معتبر داخلی و بین المللی در زمینه های زیر توانمند میباشد:

خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب، نفت و گاز:

 • تحلیل دینامیکی - استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب و گاز
 • حفاظت کاتدیک خطوط لوله
 • طراحی سامانه های اندازه گیری و تشخیص نشت در شبکه های انتقال و توزیع آب و گاز

    (GLDS (Gas Leak Detection System
    (WLDS (Water Leak Detection System
    (DMA (District Monitoring Area

کنترل و ابزاردقیق:

 • طراحی و تهیه نقشه های P & ID
 • چیدمان تجهیزات سیستم کنترل و اتوماسیون
 • تدوین فلسفه کنترل و فرآیند
 • تدوین دستورالعمل بهره برداری منطبق با شرایط فرآیند
 • طراحی سیستم های اعلام و اطفاء آتش (Fire Fighting & Alarm)

 

برق و نیرو:

 • طراحی پست برق تا۲۰ کیلو ولت
 • طراحی تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط تا 20 کیلو ولت
 • طراحی سیستم روشنایی و ارتینگ
 • طراحی تابلو های کنترل و اتوماسیون پست (SAS(Substation Automation System

 

مخابرات و شبکه:

 • تحلیل، طراحی و ارائه راهکار جامع شبکه های انتقال دیتای بی سیم بر مبنی Free band و Narrow band
 • تحلیل و طراحی شبکه های LAN
 • تحلیل، طراحی و ارائه راهکار جامع شبکه های دوربین های حفاظتی و نظارتی

  

نرم افزار های مورد استفاده:

            گزیده مهمترین نرم افزار های مورد استفاده در واحد مهندسی به تفکیک حوزه استفاده به شرح زیر میباشد:

 

Back to Top