شرح فعالیت آب و فاضلاب

پروژه هاگزیده ای از پروژه های انجام پذیرفته در بخش آب به شرح زیر است:

 

 •  سیستم اسکادای خط انتقال آب قم به صورت EPC:
  طرح آبرسانی به شهر قم شامل ۱۸۵ کیلومتر خط انتقال با لوله به قطر DN1800 در محور اصلی، و با ظرفیت دبی انتقال آب ۸ مترمکعب در ثانیه، دارای ۷ مخزن تعادلی و ذخیره هر یک با گنجایش بیش از ۱۵۰۰۰ مترمکعب، ۱۱ انشعاب، ۴۵ حوضچه کنترلی قطع مسیر و 11 ایستگاه حفاظت کاتدیک بوده و یکی از بزرگترین خطوط انتقال آب به صورت ثقلی در خاورمیانه میباشد. شرکت MDT، به عنوان پیمانکار طرح و ساخت EPC کلیه عملیات مربوط به موارد زیر را انجام رسانیده است:

         - طراحی: نقشه های اجرائی بخش برق وکنترل، سیستم حفاظت زمین، محاسبات روشنائی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم کنترل و اسکادا
         - تامین: تهیه تابلو های کنترل، تجهیزات حفاظتی دوربین های مدار بسته، سرورهای اتاق کنترل، سیستم کنترل و نرم افزار مانیتورینگ، تجهیزات روشنائی، سیستم مخابرات پشتیبان 
         - ساخت و اجرا: انجام آزمایش کارخانه ای کل سیستم با مدل سازی فرآیند(F.A.T)، برنامه نویسی نرم افزار سیستم کنترل، راه اندازی پروژه و استقرار کامل سیستم اسکادا، ساخت ساختمان کنترل مرکزی

           راهکار اراده شده در سیستم اسکادا بر مبنی تجهیزات زیر میباشد:

           - Control System: SIEMENS, Brodersen
           - SCADA Software: Schneider Electric CITECT SCADA
           - Servers: HP Workstation
           - CCTV: Samsung

 •  طرح آبرسانی به پتروشيمی کرمانشاه:
  طراحی سيستم ابزار دقيق، کنترل، اسکادا و تلهمتری، و ۵ ايستگاه کنترلی با PLC S7-300 شرکت SIEMENS به صورت شبکه WIRELESS ETHERNET  و نرم افزار Citect SCADA.
 •  تصفيه خانه فاضلاب پالايشگاه گاز پارسيان:
  طراحی و اجرای سيستم ابزار دقيق، کنترل و اسکادا و ايستگاه کنترلی با PLC S7-300 شرکت SIEMENS به صورت شبکه ETHERNET و نرم افزار WINCC SCADA. 
 • بهره برداری خط انتقال آب قم (۱۳۹۲-۱۳۹۴):
  حراست، نگهداری، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات برق، مکانیک، کنترل و ابزار دقیق خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم به طول ۱۸۰ کیلومتر به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر که از سال ۱۳۹۲ به مدت دو سال توسط تیم بهره برداری انجام شده است.
 • بهره برداری از خط انتقال آب طالقان (۱۳۹۴-۱۳۹۶):
  نگهداری و تعمیرات خط انتقال آب طالقان به طول ۶۷ کیلومتر شامل سه مخزن جمعا به حجم ۲۱۲۰۰۰ مترمکعب، که از سال ۱۳۹۴ به مدت دو سال توسط تیم بهره برداری ۲۸ نفره صورت پذیرفته است.

 

 

 

Back to Top