شرح فعالیت برق

صنعت برق


گزیده ای از پروژه های انجام پذیرفته در بخش برق به شرح زیر است:

پروژه ها

 

  • سیستم مانیتورینگ پست های ۶۳ کیلوولت سیمان پیوند گلستان:
    طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ پست های ۶۳ کیلوولت ورودی و ۲۰ کیلوولت خروجی پست های شرکت سیمان پیوند گلستان با بیش از ۴۰ فیدر. فهرست تجهیزات استفاده شده به شرح زیر است:

                -  Measuring System: Schneider Electric PM500 Family
                -  SCADA Software: Schneider Electric Citect SCADA

 

  • سیستم مانیتورینگ پست های ۶۳ کیلوولت پالایشگاه گاز پارس جنوبی (فازهای ۶، ۷ و۸):
    طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ پست های ۶۳ کیلوولت ورودی و ۲۰ کیلوولت خروجی پست های نیروگاهی پالایشگاه گاز ۶ و ۷ و ۸ واقع در پارس جنوبی با بیش از ۸۰ فیدر. فهرست تجهیزات استفاده شده به شرح زیر است:

                 - Measuring System: Schneider Electric PM500 Family

                 - SCADA Software: Schneider Electric Citect SCADA

 

  • سیستم اتوماسیون پست های توزیع ۲۰ کیلوولت شرکت توزیع برق استان یزد:
    طراحی، نصب و استقرار سیستم اتوماسیون پست های ۲۰ کیلوولت ورودی و ۴۰۰ ولت خروجی ۲ پست  توزیع بیمارستان دکتر مرتاض واقع در شهر یزد با استفاده از بستر انتقال GPRS و پروتکل DNP3. فهرست تجهیزات استفاده شده به شرح زیر است:

                 - Control System: Brodersen RTU

                 - SCADA Software: ZENON SCADA


Back to Top