شرح فعالیت نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمیگزیده ای از پروژه های انجام پذیرفته در بخش نفت، گاز و پتروشیمی به شرح زیر است:

پروژه ها

 

 • سیستم کنترل و اتوماسیون خط انتقال اتيلن در غرب ايران:
  این پروژه با مشارکت شرکت پارس سامان(به عنوان پیمانکار اصلی) انجام پذیرفته و یکی از بلندترین خطوط لوله انتقال اتیلن در نوع خود در دنیا میباشد. طول این خط ۲۴۰۰ کیلومتر بوده که از جنوب تا شمال غرب ایران وظیفه انتقال اتیلن مورد نیاز صنایع پتروشیمی واقع در غرب ایران را به عهده دارد. شرکت MDT طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فلسفه کنترل کلیه ۸۵ ایستگاه واقع در طول خط انتقال را در مدت زمان ۶ ماه به اتمام رسانید. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه به شرح زیر است:

  - Control System: Schneider Electric Modicon M340 Automation system
  - SCADA Software: Farineh Fanavar SCADA

 • سیستم مانیتورینگ انبار نفت شركت بنا گستر كرانه:
  راه اندازی سیستم Tank Gauging و مدیریت مخازن ذخیره فرآورده های نفتی با همکاری شرکت بهبود فرآیند کنترل. فهرست تجهیزات استفاده شده به شرح زیر است:

           - (Inventory Management System: E&H (Endress + Hauser

 • سیستم کنترل و مانیتورینگ خط لوله صادراتی گاز به عراق (گستره اهواز - خرمشهر - شلمچه):
  خط لوله صادرات گاز به عراق از مرز شلمچه، بخشی از کرانه پروژه بزرگ IGTAT6 میباشد. این خط لوله گاز به طول ۸۵ کیلومتر دارای ۱۰ ایستگاه کنترلی در طول مسیر خط انتقال، و یک ایستگاه میترینگ واقع در شهر شلمچه است.
  شرکت MDT ، به عنوان پیمانکار سیستم اسکادا، کلیه عملیات مربوط به موارد زیر را انجام رسانیده است:

         - طراحی: تابلوهای کنترل، نقشه های اجرائی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم کنترل و اسکادا

         - تامین: تهیه تابلو های کنترل، تجهیزات حفاظتی، سرورهای اتاق کنترل، سیستم کنترل و نرم افزار مانیتورینگ

         - ساخت و اجرا: انجام آزمایش کارخانه ای کل سیستم با مدل سازی فرآیند(F.A.T)، برنامه نویسی نرم افزار سیستم کنترل، راه اندازی پروژه و استقرار کامل سیستم اسکادا

         راهکار اراده شده در سیستم اسکادا بر مبنی تجهیزات زیر میباشد:

           - Control System: Honeywell Control Platform – RTU2020

           - SCADA Software: Honeywell Experion LX

           - Servers: HP workstation Series: Z840

 

Back to Top